Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2008.

Aanwijzing havens, welke moeten beschikken over een georganiseerde medische dienst

Uitgebreide informatie
Aanwijzing havens, welke moeten beschikken over een georganiseerde medische dienst
De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiƫne,
Gelet op artikel 10 van de Quarantainewet (Stb. 1960, 335),
Besluit.
Artikel 1
Als havens, welke moeten beschikken over voorzieningen als bedoeld in artikel 15 van de Internationale Gezondheidsregeling worden aangewezen de havens van de gemeenten Amsterdam, Den Helder, Dordrecht, Rotterdam, Schiedam, Velsen (IJmuiden) en Vlaardingen.
Artikel 2
De beschikking van 9 oktober 1963, nr. 69015, Directie Volksgezondheid. Hoofdafdeling Gezondheidszorg, Afdeling B.Z.D.G., (Stcrt. 200), wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit, dat in de Nederlandse Staatscourant wordt geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 mei 1975.
Afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan burgemeester en wethouders van de gemeenten Amsterdam. Brouwershaven, Delfzijl, Den Helder, Dordrecht, Harlingen, Hellevoetsluis, Maassluis, Rotterdam, Terneuzen, Velsen (IJmuiden), Vlaardingen, Vlieland, Vlissingen, Zaanstad (Zaandam) en Zierikzee.
Leidschendam, 12 juni 1975
De voornoemd,
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht