Let op. Deze wet is vervallen op 15 oktober 2004. U leest nu de tekst die gold op 14 oktober 2004.

Aanwijzing havens

Uitgebreide informatie
Aanwijzing havens
De minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 7, eerste lid, van het Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen in bulk vervoerde schadelijke vloeistoffen (Stb. 1988, 112);
Besluit:
1. Amsterdam;
2. Delfzijl;
3. Dordrecht;
4. Moerdijk;
5. Rotterdam;
6. Terneuzen;
7. Vlaardingen;
8. Vlissingen.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van verschijning van de Nederlandse Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze regeling zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.
's-Gravenhage, 29 april 1988
De
minister
Verkeer en Waterstaat
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht