Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 oktober 2013, kenmerk 160023-111761-MC, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake correctie contracteerruimte AWBZ 2013 met betrekking tot geriatrische revalidatiezorg
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Na op 11 oktober 2013 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg (150933-110152-LZ);
Besluit:
Enig artikel
Het bedrag genoemd in artikel 3, onder a, van de Aanwijzing contracteerruimte AWBZ 2013 wordt verlaagd met € 38 miljoen tot € 660 miljoen.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Enig artikel
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht