Let op. Deze wet is vervallen op 18 december 2014. U leest nu de tekst die gold op 17 december 2014.

Aanwijzing cursus welzijn van proefdieren

Uitgebreide informatie
Aanwijzing cursus welzijn van proefdieren
De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Gelet op artikel 5, van het Dierproevenbesluit (Stb. 1985, 336);
Besluit:
Artikel 1
Als cursus welzijn van proefdieren als bedoeld in artikel 5 van het Dierproevenbesluit (Stb. 1985, 336) wordt aangewezen de cursus proefdierkunde voor de artikel 14-deskundige, georganiseerd door de vakgroep Proefdierkunde van de Rijksuniversiteit te Utrecht.
Artikel 2
Deze regeling, welke wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant, treedt in werking met ingang van 1 januari 1986.
Leidschendam, 22 november 1985
De voornoemd,
staatssecretaris
namens de ,
staatssecretaris
De
directeur Voedings- en Veterinaire aangelegenheden en Produktveiligheid
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht