Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2008.

Aanwijzing bevolkingsonderzoek naar borstkanker als bevolkingsonderzoek bedoeld in Besluit c.p.v.

Uitgebreide informatie
Aanwijzing bevolkingsonderzoek naar borstkanker als bevolkingsonderzoek bedoeld in Besluit c.p.v.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 2, onder b, van het Besluit collectieve preventie volksgezondheid,
Besluit:
Artikel 1
Als bevolkingsonderzoek als bedoeld in artikel 2, onder b, van het Besluit collectieve preventie volksgezondheid wordt aangewezen bevolkingsonderzoek naar borstkanker.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 1995.
Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht