Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2008.

Aanwijzing bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker

Uitgebreide informatie
Aanwijzing bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 2, onder b, van het Besluit collectieve preventie volksgezondheid:
Besluit:
Artikel 1
Als bevolkingsonderzoek als bedoeld in artikel 2, onder b, van het Besluit collectieve preventie volksgezondheid wordt aangewezen bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht