Aanwijzing bevoegde autoriteit Scheepvaartreglement Eemsmonding
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van het Scheepvaartreglement Eemsmonding;
Besluit:
Artikel 1
De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van het Scheepvaartreglement Eemsmonding is met ingang van 1 april 1994: de hoofdingenieur-directeur in de directie Noord-Nederland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat.
Artikel 2
Van deze beschikking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.
's-Gravenhage, 31 maart 1994
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht