Aanwijzing bevelvoerende militairen met bevoegdheden als bedoeld in art. 59
De Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Defensie,
Gelet op artikel 59, eerste lid, van de Wet militaire strafrechtspraak;
Besluiten:
Artikel 1
Als bevelvoerende militairen die de bevoegdheden bedoeld in artikel 59 van de Wet militaire strafrechtspraak kunnen uitoefenen worden aangewezen:-
de commandant van een oorlogsschip;-
de commandant van de Eerste amfibische gevechtsgroep van het Korps mariniers;-
de commandant van de Tweede amfibische gevechtsgroep van het Korps mariniers;-
de commandant van een bataljon van het Korps mariniers;-
de officier-detachementscommandant bij de Koninklijke marine en bij de Koninklijke luchtmacht;-
de militaire attachés.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum waarop de Wet militaire strafrechtspraak (Stb. 1990, 370) in werking treedt.
's-Gravenhage, 19 december 1990
De
Minister
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht