Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2009.

Aanwijzing ambtenaren toezicht Binnenschepenwet

Uitgebreide informatie
Aanwijzing ambtenaren toezicht Binnenschepenwet
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelet op artikel 28, derde lid, van de Binnenschepenwet;
Gezien de voordracht van de directeur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam van 15 februari 1996, 96/00681 HD/AAF/SvV;
Besluit:
Artikel 1
Met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze beschikking wordt geplaatst, worden de navolgende ambtenaren van het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam aangewezen tot ambtenaren voor het uitoefenen van toezicht, als bedoeld in artikel 28, derde lid, van de Binnenschepenwet:
a. W. Spoelstra, 27-9-1952, wonende te Amsterdam, in de functie van inspecteur binnenscheepvaart;
b. W.J. Dijkman, 23-7-1948, wonende te Monnickendam, in de functie van havenbeambte in vaste dient;
c. M.G. de Jong, 22-5-1942, wonende te Amsterdam, in de functie van havenbeambte in vaste dienst.
Artikel 2
De in artikel 1 bedoelde aanwijzing is beperkt tot het uitoefenen van toezicht op rondvaartboten van het Amsterdamse grachtentype als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Regeling rondvaartboten van het Amsterdamse grachtentype, met betrekking tot:
a. de aanwezigheid en de geldigheid van het certificaat van onderzoek;
b. de zone of het vaargebied;
c. de inzinking van het schip ten opzichte van de inzinkingsmerken;
d. de bijzondere voorschriften voor het gebruik van het schip als vermeld in het certificaat van onderzoek, met name het ten hoogste toegestane aantal passagiers, de windkrachtbeperkingen, duwen, slepen, en radarvaart door één persoon.
Artikel 3
Deze beschikking, die in afschrift aan de in artikel 1 genoemde personen wordt gezonden, zal in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 9 mei 1996
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht