De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
I. de ambtenaren der invoerrechten en accijnzen aan te wijzen als ambtenaren belast met de zorg voor de naleving van de bij of krachtens de Wet Gevaarlijke Stoffen gegeven regelen en voorschriften:
Inhoudsopgave
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht