Aanwijzing ambtenaren invoerrechten en accijnzen
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 11, eerste lid, onder e. van de Wet Gevaarlijke Stoffen;
In overeenstemming mei de Staatssecretaris van Financiƫn,
Besluit:
I. de ambtenaren der invoerrechten en accijnzen aan te wijzen als ambtenaren belast met de zorg voor de naleving van de bij of krachtens de Wet Gevaarlijke Stoffen gegeven regelen en voorschriften:
II. te bepalen dat deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in werking zal treden met ingang van de dag volgende op die der bekendmaking.
's-Gravenhage, 16 januari 1980
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht