Aanwijzing ambtenaren belast met toezicht op naleving Sanctiebesluiten Zuid-Afrika 1981
De Ministers van Buitenlandse Zaken, van Verkeer en Waterstaat en de Staatssecretaris van Economische Zaken, mr. K. H. Beyen,
Gelet op artikel 10 van de Sanctiewet 1977 (Stb. 1980, 93),
Besluiten:
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-01-1984]
Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het Sanctiebesluit wapenvervoer Zuid-Afrika 1981 (Stb. 1981, 459) en van het Sanctiebesluit licenties Zuid-Afrika 1981 (Stb. 1981, 460) worden aangewezen de controleurs van de Economische Controledienst.
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 01-01-1984]
Deze beschikking wordt bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking.
's-Gravenhage, 3 september 1981
De .
Minister
De
Minister
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht