Aanwijzing ambtenaren, als Bedoeld in Artikel 72 van de Luchtvaartwet
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 72 van de Luchtvaartwet (Stb. 1958, 47),
Besluit:
Artikel 1
Als ambtenaren, bedoeld in bovengenoemd artikel, worden aangewezen de directeur-generaal en de plaatsvervangend directeur-generaal van de Rijksluchtvaartdienst.
Artikel 2
Zijn beschikking van 17 september 1959, nr. PZ/P 6463, Rijksluchtvaartdienst, wordt ingetrokken.
's-Gravenhage, 1 december 1960
De voornoemd,
minister
Voor de minister:
De
secretaris-generaal
l.-s.-g
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht