Let op. Deze wet is vervallen op 18 juni 2009. U leest nu de tekst die gold op 17 juni 2009.

Aanwijzing ambtenaar artikel 16 WUD

Uitgebreide informatie
Aanwijzing ambtenaar artikel 16 WUD Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 108, datum inwerkingtreding 18-06-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2009.
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 108, datum inwerkingtreding 18-06-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2009.
Gelet op artikel 16, vijfde lid, van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990;
Besluit:
Artikel 1
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Als ambtenaar bedoeld in artikel 16, vijfde lid, van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 wordt aangewezen de Directeur van de Veterinaire Dienst van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 108, datum inwerkingtreding 18-06-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2009.
Artikel 2
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin hij wordt geplaatst.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 108, datum inwerkingtreding 18-06-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2009.
Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 2 oktober 1996
De Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 108, datum inwerkingtreding 18-06-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2009.
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht