Let op. Deze wet is vervallen op 17 juli 2014. U leest nu de tekst die gold op 16 juli 2014.

Aanpassingsregeling Wuv-uitkeringen Indonesië 2008

Uitgebreide informatie
Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 januari 2008, nr. OHW-U-2824440, houdende aanpassing per 1 januari 2008 van de Wuv-uitkeringen Indonesië
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 18, zesde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945;
Besluit:
1.
De grondslag, bedoeld in artikel 8, derde lid, onder b, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945, zoals deze gold ter vaststelling van de uitkeringen sinds 1 januari 2006, wordt met ingang van 1 januari 2008 verhoogd met 6,59 procent.
2.
[Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945.]
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht