Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2013.

Aanpassingsregeling vergoedingen leden Staten-Generaal

Uitgebreide informatie
Aanpassingsregeling vergoedingen leden Staten-Generaal
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Per 1 december 2002 bedraagt de vergoeding genoemd in artikel 4 van de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer € 1.747,32 per maand.
Besluit:
De
Minister
Inhoudsopgave
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht