Let op. Deze wet is vervallen op 22 september 2004. U leest nu de tekst die gold op 21 september 2004.

Aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 1999

Uitgebreide informatie
Aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 1999
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelet op artikel 14, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;
Besluit:
Artikel 1
De bedragen, genoemd in artikel 8, eerste lid, onder a, b, en c van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag worden met ingang van 1 juli 1999 onderscheidenlijk als volgt vastgesteld:
a. 2376,40;
b. 548,40;
c. 109,68.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 1999.
’s-Gravenhage, 26 april 1999
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht