Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2006. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2006.

Artikel 6 c Aanpassing indicatoren ongebruikelijke transacties

Uitgebreide informatie
Artikel 6
Met betrekking tot de transacties bedoeld in artikel 7 van de Ministeriële Regeling van 20 januari 1994 worden de indicatoren die zijn opgenomen in bijlage F bij die regeling toegepast met inachtneming van de volgende aanpassingen:
c. In I onder B wordt de zinsnede ’het in depot nemen van munten, bankbiljetten en andere waarden boven f 25.000 of de tegenwaarde daarvan’ vervangen door: het in depot nemen van munten, bankbiljetten en andere waarden boven f 25.000.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht