Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2006. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2006.

Artikel 3 Aanpassing indicatoren ongebruikelijke transacties

Uitgebreide informatie
Artikel 3
Met betrekking tot de transacties bedoeld in artikel 3 van de Ministeriële Regeling van 20 januari 1994 worden de indicatoren die zijn opgenomen in bijlage C bij die regeling toegepast met inachtneming van de volgende aanpassingen:
a. Voorafgaand aan de indicatoren wordt opgenomen:
Voor alle indicatoren geldt:-
melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;-
voor alle genoemde bedragen geldt: NLG of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.
b. In II onder 1 wordt de zinsnede ’een vermoeden dat de betrokken verzekering verband houdt met witwassen’ vervangen door: aanleiding om te veronderstellen dat de betrokken verzekering verband kan houden met witwassen.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht