Let op. Deze wet is vervallen op 25 september 2008. U leest nu de tekst die gold op 24 september 2008.

Aanpassing ESF-4 regeling

Uitgebreide informatie
Aanpassing ESF-4 regeling
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Besluit:
Artikel I
[Wijzigt de Subsidieregeling ESF doelstelling 4 ’Scholing voor behoud van werk’.]
Artikel II
Aanvragen op basis van de in artikel I genoemde subsidieregeling, ten behoeve van projecten die in 1996 aanvangen, kunnen uiterlijk op 1 december 1996 worden ingediend.
Artikel III
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
’s-Gravenhage, 11 november 1996
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht