Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2005. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2005.

Aanpassing bedragen verblijfskostenvergoeding leden Tweede Kamer 1999

Uitgebreide informatie
Aanpassing bedragen verblijfskostenvergoeding leden Tweede Kamer 1999
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
0 km
f. 9.285,-

10 km
f. 15.240,-

75 km
f. 20.888,-

150 km
Gelet op artikel 10 van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer luiden de bedragen, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van die wet op jaarbasis vanaf 1 januari 1999 als volgt:
De
Minister
Inhoudsopgave
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht