Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2005. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2005.

Aanpassing bedragen verblijfkostenvergoeding leden Tweede Kamer 2000

Uitgebreide informatie
Aanpassing bedragen verblijfkostenvergoeding leden Tweede Kamer 2000
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
0 km
f 9.745,-

10 km
f 16.030,-

75 km
f 22.015,-

150 km
Gelet op artikel 10 van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer luiden de bedragen, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van die wet op jaarbasis vanaf 1 januari 2000 als volgt:
Besluit:
De
Minister
Inhoudsopgave
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht