Aanhangsel XI: Wereld Meteorologische Organisatie bij het Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de gespecialiseerde organisaties
(authentiek: en)
The standard clauses shall apply without modification.
(vertaling: nl)
De standaardbepalingen zijn ongewijzigd van toepassing.
Inhoudsopgave
ANNEX XI World Meteorological Organization
AANHANGSEL XI Wereld Meteorologische Organisatie
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht