Aanhangsel VIII: Algemene Post-Unie bij het Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de gespecialiseerde organisaties
(authentiek: en)
The standard clauses shall apply without modification.
(vertaling: nl)
De standaardbepalingen zullen ongewijzigd van toepassing zijn.
Inhoudsopgave
ANNEX VIII Universal Postal Union
AANHANGSEL VIII Algemene Post-Unie
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht