98 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10   »
Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014     • Vooraf Concessiehouders zijn als AWBZ-verzekeraars verplicht om een financieel verslag en een uitvoeringsverslag op te stellen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de voorschriften hiervoor nader uitgewerkt in het Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014 verantwoordingsplicht concessiehouders over de uitvoering AWBZ (aan gehaald als Model Uitvoeringsversla... BWBR0035734
Vooraf, Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014     Vooraf Concessiehouders zijn als AWBZ-verzekeraars verplicht om een financieel verslag en een uitvoeringsverslag op te stellen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de voorschriften hiervoor nader uitgewerkt in het Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014 verantwoordingsplicht concessiehouders over de uitvoering AWBZ (aan gehaald als Model Uitvoeringsverslag en fin... BWBR0035734
1. Verantwoordingsstructuur AWBZ , Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014     Verantwoordingsstructuur AWBZ 1. Verantwoordingsstructuur AWBZ BWBR0035734
1.1. Inleiding, Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014     1. Inleiding 1.1. Inleiding Dit hoofdstuk beschrijft de jaarlijkse verantwoordingsplicht van de concessiehouders (de zorgkantoren) over de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Ook beschrijft dit hoofdstuk welke verantwoordingsdocumenten de concessiehouders jaarlijks moeten aanleveren bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). BWBR0035734
1.2. Wettelijk kader verantwoording, Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014     2. Wettelijk kader verantwoording 1.2. Wettelijk kader verantwoording De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft net als voor de voorgaande jaren ook voor 2014 een aantal rechtspersonen als verbindingskantoor aangewezen voor de uitvoering van de taken genoemd in het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering (ABZ). In dit Model uitvoeringsverslag en financiële verantwoording conces... BWBR0035734
1.3. Normenkader verantwoording, Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014     3. Normenkader verantwoording 1.3. Normenkader verantwoording In dit Model uitvoeringsverslag en financiële verantwoording concessiehouders 2014 beschrijft de NZa de vereisten aan de informatieverstrekking door de concessiehouders in het uitvoeringsverslag, de financiële verantwoording en de bestuurlijke verantwoording. De NZa heeft zich bij de opstelling van dit model, naast de hierboven al genoemde wet- en regelgeving, ... BWBR0035734
1.4. Verantwoordingsstructuur, Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014     4. Verantwoordingsstructuur 1.4. Verantwoordingsstructuur De concessiehouders moeten vóór 1 juli van het jaar volgend op het verantwoordingsjaar bij de NZa de volgende producten aanleveren.Uitvoeringsverslag In het uitvoeringsverslag rapporteert de concessiehouder over de uitvoering van de AWBZ in het verantwoordingsjaar en geeft hij een overzicht van zijn voornemens voor de uitvoering van de AWBZ in het daarop v... BWBR0035734
1.5. Mededeling in Staatscourant, Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014     5. Mededeling in Staatscourant 1.5. Mededeling in Staatscourant De Raad van Bestuur van de NZa heeft op 14 oktober 2014 het ‘Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014 Verantwoordingsplicht concessiehouders over de uitvoering AWBZ ’, vastgesteld. Dit Model treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze mededeling is geplaatst en werkt terug tot en ... BWBR0035734
2. De taken van zorgkantoren en de relatie met het begrip rechtmatigheid, Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014     De taken van zorgkantoren en de relatie met het begrip rechtmatigheid 2. De taken van zorgkantoren en de relatie met het begrip rechtmatigheid BWBR0035734
2.1. Inleiding, Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014     1. Inleiding 2.1. Inleiding De NZa houdt op grond van de Wmg toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de AWBZ door de zorgkantoren. In dit hoofdstuk licht de NZa het begrip rechtmatigheid toe. Rechtmatigheid valt uiteen in financiële rechtmatigheid en procedurele rechtmatigheid. Verder geeft de NZa in dit hoofdstuk een overzicht van de taken van de zorgkantoren. De concessiehoude... BWBR0035734
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10   »