3.
De bijzondere voorwaarden kunnen inhouden:
4┬░. een verplichting zich op bepaalde tijdstippen te melden bij een bepaalde instantie;
Inhoudsopgave
- Eerste Boek. Algemene bepalingen
+ Tweede Boek. Misdrijven
+ Derde Boek. Overtredingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht