2.
Het openbaar ministerie is bij het onderzoek tegenwoordig en wordt terzake gehoord.
Inhoudsopgave
- Eerste Boek. Algemene bepalingen
+ Tweede Boek. Misdrijven
+ Derde Boek. Overtredingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht