Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2018. U leest nu de tekst die gold op -.

Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van aan assurance verwante opdrachten

Uitgebreide informatie
Artikel 16
De Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van aan assurance verwante opdrachten, zoals die in werking zijn getreden op 1 januari 2009, worden ingetrokken op de datum dat de onderhavige nadere voorschriften in werking treden.
Artikel 17
Deze nadere voorschriften worden aangehaald als Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van aan assurance verwante opdrachten, afgekort als NVAK-aav.
Artikel 18
Deze nadere voorschriften treden in werking op 1 januari 2010.
Het
bestuur van het Nederlands Instituut van Registeraccountants
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Definities en reikwijdte
+ Hoofdstuk 2. Interne beheersing van het accountantskantoor ter zake van aan assurance verwante opdrachten
- Hoofdstuk 3. Slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht