Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2018. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 11 lid 1 Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van aan assurance verwante opdrachten

Uitgebreide informatie
1.
Het accountantskantoor richt zijn bedrijfsvoering ter zake van aan assurance verwante opdrachten zodanig in dat deze een beheerste en integere uitoefening van zijn bedrijf waarborgt.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Definities en reikwijdte
- Hoofdstuk 2. Interne beheersing van het accountantskantoor ter zake van aan assurance verwante opdrachten
+ Hoofdstuk 3. Slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht