Artikel 68 lid 1 o Gemeentewet

Uitgebreide informatie
1.
De burgemeester is niet tevens:
o. ombudsman of lid van de ombudscommissie als bedoeld in artikel 81p, eerste lid;
Inhoudsopgave
+ Titel I. Begripsbepalingen
- Titel II. De inrichting en samenstelling van het gemeentebestuur
+ Titel III. De bevoegdheid van het gemeentebestuur
+ Titel IV. De financiën van de gemeente
+ Titel V. Aanvullende bepalingen inzake het toezicht op het gemeentebestuur
+ Titel VI
+ Titel VII. Overgangs- en slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht