Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 30 november 2004, houdende de vaststelling van de percentages van de heffingen groenten en fruit voor het jaar 2005 (Besluit PT heffing groenten en fruit 2005)
HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW,
gelet op artikel 3, derde en vierde lid, van de Verordening PT heffing teelt groenten en fruit 2005;
gelet op artikel 3, vijfde lid, van de Verordening PT algemene heffing handel groenten en fruit 2005;
gelet op artikel 3, vijfde lid, van de Verordening PT bestemmingsheffing handel groenten en fruit 2005;
gelet op artikel 4, eerste lid, van de Verordening PT heffing verduurzaamde groenten en fruit 2005;
gehoord de Commissie voor groenten en fruit, d.d. 18 november 2004;
BESLUIT:
1.
Voor de in artikel 3, tweede lid van de Verordening PT heffing teelt groenten en fruit 2005 genoemde groepen, wordt de heffing voor het jaar 2005 als volgt vastgesteld:
2.
Het in artikel 3, vierde lid van de Verordening PT heffing teelt groenten en fruit 2005 (de korting kwaliteitscontrole ingeval van contractteelt) genoemde percentage, wordt voor het jaar 2005 vastgesteld op: 0,090%.
1.
Het in artikel 3, derde lid van de Verordening PT algemene heffing handel groenten en fruit 2005 (de handel in groenten en fruit) genoemde percentage, wordt voor het jaar 2005 vastgesteld op: 0,055%.
2.
Het bedrag, genoemd in artikel 3, vierde lid van de Verordening PT algemene heffing handel groenten en fruit 2005 (de handel in uien), wordt voor het jaar 2005 vastgesteld op € 4,53 per 100 ton.
1.
De in artikel 3, derde lid van de Verordening PT bestemmingsheffing handel groenten en fruit 2005, genoemde percentages, worden voor het jaar 2005 bastgesteld voor.
2.
Het bedrag, genoemd in artikel 3, vierde lid van de Verordening PT bestemmingsheffing handel groenten en fruit 2005 (de handel in uien), wordt voor het jaar 2005 vastgesteld op: € 68,00 per 100 ton.
3.
Het in artikel 3, zesde lid van de Verordening PT bestemmingsheffing handel groenten en fruit 2005 (de korting kwaliteitscontrole ingeval van contractteelt) genoemde percentage wordt voor het jaar 2005 vastgesteld op: 0,090%.
4.
Het bedrag, genoemd in artikel 3, zesde lid van de Verordening PT bestemmingsheffing handel groenten en fruit 2005 (de korting kwaliteitscontrole ingeval van contractteelt van uien), wordt voor het jaar 2005 vastgesteld op: € 31,70 per 100 ton.
1.
De in artikel 3, tweede lid van de Verordening PT heffing verduurzaamde groenten en fruit 2005 genoemde percentages worden voor het jaar 2005 vastgesteld voor:
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na publicatie in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT heffingen groenten en fruit 2005
Dit besluit en de daarbij behorende toelichting wordt gepubliceerd in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie
Zoetermeer, 30 november 2004
De voorzitter
De secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht