Let op. Deze wet is vervallen op 9 april 2013. U leest nu de tekst die gold op 8 april 2013.

Besluit aanwijzing toezichthouders OPTA 2013

Uitgebreide informatie
Besluit aanwijzing toezichthouders OPTA 2013 Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9716, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit;Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9716, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Gelet op artikel 37, tweede lid, van de Postwet 2009, artikel 15.1, derde lid, van de Telecommunicatiewet, artikel 15, eerste lid, van de Wet post BES en artikel 31a, eerste lid, van de Wet telecommunicatievoorzieningen BES;
Besluit:
Artikel 1
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De ambtenaren werkzaam bij het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit worden aangewezen als ambtenaren als bedoeld in de:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9716, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
a. Postwet 2009 ;
b. Telecommunicatiewet ,
belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wetten, alsmede belast met het toezicht op de naleving van de roamingverordening als bedoeld in artikel 1.1, aanhef en onder fff, van de Telecommunicatiewet, voor zover dat toezicht is opgedragen aan het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit.
Artikel 2
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De ambtenaren werkzaam bij het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, alsmede de personen werkzaam bij het Bureau Telecommunicatie en Post van het land CuraƧao, worden aangewezen als personen als bedoeld in de:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9716, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
a. Wet post BES ;
b. Wet telecommunicatievoorzieningen BES ,
belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wetten, voor zover dat toezicht is opgedragen aan het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit.
Artikel 3
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Het Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren OPTA 2009 wordt ingetrokken.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9716, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 4
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit taken telecommunicatie en post en vergoedingen post BES in werking treedt.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9716, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 5
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders OPTA 2013.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9716, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9716, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,
voorzitter
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht