Let op. Deze wet is vervallen op 26 april 2013. U leest nu de tekst die gold op 25 april 2013.

Besluit Aanwijzing medewerkers BFT in het kader van de Wna

Uitgebreide informatie
Besluit Aanwijzing medewerkers BFT in het kader van de Wna Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 11451, datum inwerkingtreding 26-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.
Het Bestuur van het Bureau Financieel Toezicht,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 11451, datum inwerkingtreding 26-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.
Gelet op artikel 111a, eerste lid Wet op het notarisambt (Wna);
Besluit:
Artikel 1
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Het Bestuur van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) wijst alle medewerkers van het Bureau Financieel Toezicht aan die per in werking treding van de Wet van 29 september 2011 tot wijziging van de Wet op het notarisambt (Staatsblad 2011, 470) belast zullen zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wna .Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 11451, datum inwerkingtreding 26-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.
Artikel 2
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Aanwijzing medewerkers BFT in het kader van de Wna.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 11451, datum inwerkingtreding 26-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.
Artikel 3
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 11451, datum inwerkingtreding 26-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.
Artikel 4
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 11451, datum inwerkingtreding 26-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.
1.
Dit Aanwijzingsbesluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
2.
Tevens zal dit Aanwijzingsbesluit op de website van het BFT worden geplaatst.
Utrecht, 4 oktober 2012
Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 11451, datum inwerkingtreding 26-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.
Bureau Financieel Toezicht,
de voorzitter van het bestuur,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht