Beleidsregels toepassing artikelen 24 en 27 WW 2006
Het Uitvoeringinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op de artikelen 24 en 27 van de Werkloosheidswet (WW);
Besluit:
Artikel 1
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voert ter zake van de uitvoering van de artikelen 24 en 27 WW en het overgangsrecht met betrekking tot deze artikelen, zoals dat is neergelegd in artikel 130o WW, een beleid als weergegeven in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2006, met uitzondering van paragraaf 5. Deze paragraaf treedt in werking op 1 januari 2007.
Artikel 3
Het Besluit verweer tegen ontslag en Mededeling M 96.87b d.d. 21 juni 1996, van het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming, worden ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels toepassing artikelen 24 en 27 WW 2006.
Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 26 september 2006
De
voorzitter Raad van bestuur
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht