Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2016
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 18, tweede lid, onder c, van het Reïntegratiebesluit;
Besluit:
Artikel 1
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij het beoordelen en monitoren van een rechtspersoon die tot doel heeft diensten te verlenen die kunnen worden aangemerkt als Persoonlijke Ondersteuning, het Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2016, als weergegeven in de bijlage bij dit besluit.
1.
Het Erkenningskader Uitvoering Persoonlijke Ondersteuning 2012 (gepubliceerd op 30 augustus 2012 in Staatscourant nummer 17590) wordt ingetrokken.
2.
Het Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie (gepubliceerd op 27 mei 2013 in Staatscourant nummer 13672) wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2016.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2016.
Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam,
5 januari 2016
Voorzitter Raad van Bestuur UWV
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht