Artikel 9
Indien elektronische uitgifte van het Staatsblad onderscheidenlijk van de Staatscourant op de in artikel 1 voorziene wijze geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, voorziet Onze Minister van Veiligheid en Justitie onderscheidenlijk Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een vervangende uitgave volgens bij ministeriƫle regeling te stellen regels.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 7a
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 10a
Artikel 10b
Artikel 11
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht